Засідання Президії Братства

7 квітня відбулося засідання Президії Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства на якому було розглянуто питання  підготовки до VІ Національної конференції Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства.
Доповідачем виступив Президент Братства  Лисенко Сергій Петрович
Одноголосно було прийняте рішення:
 
1.    У відповідності до вимог статуту Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства визначити термін проведення VІ Національної конференції 13 травня 2016 року.
Інформацію про призначення VІ Національної конференції Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства у трьохденний термін розмістити на власному сайті в Інтернеті.
Відповідальний: Глуховський В.Є.


2.    Створити робочу групу по підготовці конференції у складі:
Лисенка С.П., Глуховського В.Є.,Іванова Ю.Ю., Пилипіва Б.І., Алімова О.Ф,  Зельницького А.М., Шмідта А.П., священиків Иоанна  Михайлишина, Любомира Яворського, Анатолія Залізницького, Віталія  Приходько.


3.    В термін до 15 квітня 2016 року  скласти план підготовки до конференції та розпочати роботу робочої групи.
Відповідальний: Лисенко С.П.


4.    Затвердити порядок денний VІ Національної конференції Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства:
1.    Звіт про діяльність Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства за період з 15 листопада 2012 року по 13 травня 2016 року та перспективи діяльності у 2016-2020 роках.
2.    Звіт ревізійної комісії за період з 15 листопада 2012 року по 13 травня 2016 року.
3.    Про внесення змін до статуту Братства.
4.    Вибори Президії Братства.
5.    Вибори ревізійної комісії Братства.
6.    Організаційні питання.


7.    Визначити наступні норми представництва на VІ Національній конференції Братства:
•     від центральних органів Братства –12 осіб;
•    від регіональних представництв –1 особа (всього - 4 особи);
•    від обласних відділень та м. Києва  –  1 особа (всього -14 осіб);
•    від Церков - 1 особа (всього -5 осіб).