Життя братства

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ МІЖКОНФЕСІЙНЕ РЕЛІГІЙНЕ ХРИСТИЯНСЬКО-ВІЙСЬКОВЕ БРАТСТВО

20 років під гаслом «Віра. Держава. Честь»

 _SHV6765.jpg_22

Всеукраїнське міжконфесійне релігійне християнсько-військове братство створене за рішенням ІІІ МІЖНАРОДНОЇ ВІЙСЬКОВО-ХРИСТИЯНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ЧЕСТЬ 2000- РІЧЧЯ  РІЗДВА ХРИСТОВОГО за рішенням шести провідних Церков в Україні. .  

УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ відбулася 15 грудня 2000 року у місті Києві. На конференції був прийнятий Статут, який у подальшому підписали керівники найбільших українських Церков, обрана Духовна Рада, намічені шляхи подальшої діяльності. Президентом Братства був обраний ЛИСЕНКО Сергій Петрович.

Метою створення Братства було виконання двох глобальних завдань:

 • перше, це впровадження військового капеланства у Збройних силах України та інших військових формуваннях;
 • друге, не менше головне, це захист конституційних прав  військовослужбовців на свободу совісті, право їх сповідати ту чи іншу релігію, або не сповідати жодної.

Державний комітет України у справах релігій 21червня 2001 року рішенням Колегії зареєстрував Братство, як Всеукраїнську міжконфесійну релігійну організацію.

У відповідності до рішень ІІІ-ої, ІV-ої та V-ої Національних конференцій Братства до Статуту були внесені зміни, які передбачили зміну організаційної структури, а саме: припинила свою діяльність Духовна рада, введено індивідуальне членство, визначена структура регіональних та місцевих осередків Братства, а також зміни що передбачають розширення сфери діяльності Братства(попередньо головним завданням вважалось тільки запровадження військового капеланства), внутрішньо-організаційної діяльності, тощо.  

На виконання цих рішень:

 •     Розгорнута структура Братства в Україні, яка охоплює до 83,3% областей, місто Київ , ряд районних центрів.
 •     Основу Братства складають генерали та офіцери запасу Збройних Сил України та правоохоронних органів, які очолюють  Регіональні представництва, обласні відділення, районні громади, що характеризує роботу вищезазначених осередків Братства, як військово-релігійну структуру, високоорганізовану, дисципліновану, з великим потенціалом та досвідом професійної,  методичної та організаторської роботи з людьми, у першу чергу з молоддю.
 •   Розроблені внутрішні нормативно-керівні документи, відпрацьована система постановки завдань, методичної та практичної допомоги на місцях, надання звітності та здійснення контролю.
 •    Братство активно співпрацює з Громадськими радами, які створені при військових та правоохоронних органах управління, обласних та міских державних адміністраціях.
 •     Накопичено досвід проведення духовно-патріотичних заходів з ветеранами та молоддю.
 •   Встановлені тісні зв’язки з діючими військовослужбовцями та правоохоронцями, членами їх сімей, у тому числі з учасниками АТО.
 •   Встановлені зв’язки та налагоджена співпраця з ветеранськими організаціями Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії України, Державної прикордонної служби,  Державної служби з надзвичайних ситуацій,  а також з громадськими організаціями.
 •     Створені молодіжні та жіночі секції при обласних та районних громадах Братства,  які безпосередньо приймають участь у роботі з молоддю та сім’ями віййськовослужбовців.
 •   Організована співпраця з представниками Церков, які входять до складу Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, в усіх регіонах України.
 •    Налагоджені взаєморозуміння та підтримка щодо проведення духовно-патріотичних заходів в усіх регіонах України з боку державних та місцевих органів влади, керівників навчальних закладів, військових та правоохоронних структур.

Підсумки 20-ти річної  діяльності Братства

Щодо впровідження душпастирської роботи у військових та правоохоронних структурах:

 •    підготувлено та проведено в Україні 6 міжнародних науково-практичних військово-християнських конференцій, більше 30 круглих столів та семінарів-тренінгів із залученням для роботи на них провідних іноземних експертів, 18 міжнародних навчальних семінарів для священників українських церков;
 •    розроблено проект Концепції душпастирської опіки у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;
 •   на початковому етапі організації взаємодії Церкви з військовими та правоохоронними структурами підготувлено 203 священники українських церков для здійснення душпастирської роботи серед військовослужбовців;
 •   взяло безпосередню участь у створенні служби військових священиків, а також удосконаленні її діяльності щодо впровадженні душпастирської опіки серед особового складу у Збройних Силах та інших військових та правоохоронних структурах України;
 •    одним  з важливих напрямків роботи Братства на сучасному етапі є узагальнення досвіду поліцейського капеланства  в провідних іноземних державах та обговорення можливостей його  впровадження  в Україні;
 •    представники Братства брали участь у міжнародних військово-християнських  конференціях за кордоном (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Польща, Болгарія.

З 2014 року  головні зусилля у своїй діяльності Братство зосереджувало:

 •   на роботі з військовослужбовцями АТО, наданні духовно-моральної та психологічної підтримки, посильної матеріальної допомоги ( засоби захисту, пристрої до озброєння, продукти харчування та ліки), особливо на початковому етапі бойових дій на Сході країни ;
 •   на навчанні військових фахівців та  священників, які працюють з учасниками АТО  щодо шляхів виявлення та методиці подолання наслідків бойових та посттравматичних стресів;
 •    на духовно-патріотичному вихованні молоді,  залученні ветеранів до активної участі у цьому процесі;
 •    на соціальному захисту військовослужбовців та правоохоронців.

Програми Братства, які реалізовані з 2010 по 2016 роки:

«Духовно-патріотичного виховання і духовної підтримки молоді», присвячені 20-річчю Незалежності України;
«В майбутнє України: Молодь. Духовність. Патріотизм.»;
«Програма християнського наставництва та попечительства курсантів військових навчальних закладів, студентів військових відділень та кафедр, вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл».
«Програма соціально-християнської підтримки військовослужбовців, членів їх сімей, інвалідів та ветеранів»;
«Програма наставництва дітей сиріт, які виховувалися у дитячих будинках та школах-інтернатах  та їх подальшої соціальної адаптації у суспільстві під гаслом «Відкриємо світ дітям»;
«Національну спадщину, духовність та патріотизм молодому поколінню»;
«Програма навчання військових психологів та лікарів-психіатрів військових та правоохоронних структур щодо шляхів виявлення та методику подолання наслідків бойових та посттравматичних стресів».

VI Національна конференція Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства прийняла ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ БРАТСТВА НА 2017 - 2021 роки, які на сьогодні успішно виконуються, а саме:

 •    Всеукраїнська інформаційно-просвітницька програма «Солдат повертається до дому», яка спрямова на озброєння осіб, які безпосередньо взаємодіють з військовослужбовцями, що       повернулися із зони АТО, а саме: психологів, соціальних працівників, парафіальних священиків, позаштатних військових капеланів, волонтерів, представників громадських організацій, членів родин військовослужбовців, знаннями та практичними навичками щодо подолання наслідків посттравматичних стресів та соціальну адаптацію військовослужбовців, що повернулися до мирних умов життєдіяльності.
 •     Всеукраїнська духовно-патріотична програма " Віра. Держава. Честь.", яка спрямована на виховання молодого покоління, формування громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, унаслідування молоддю найкращих духовних та військових традицій та досягнень старших поколінь.
 •    Всеукраїнська науково-аналітична програма "Капеланство в Україні: історія, сучасність, перспективи", яка передбачає узагальнення практичного досвіду капеланства в Україні та інших країнах світу та сприяння у науково-теоретичному супроводженні заходів щодо впровадження служби військових священників у Збройних Силах України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Державній спеціальній службі транспорту, а також госпітального та поліцейського капеланства.
 •   Всеукраїнська соціально-християнська програма "Духовність. Милосердя. Підтримка.", яка спрямована на соціально-християнську підтримку постраждалих в наслідок анексії Криму та бойових дій на Сході України, а саме, вимушених переселенців, військовослужбовців, які постраждали в наслідок бойових дій       та членів їх сімей, інвалідів та ветеранів, інших соціально незахищених верств населення.

2021 рік – рік проведення VІІ Національної конференції Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства.

В період підготовки до конференції свої зусилля ми зосередемо:  

 • на подальшому виконанні Програм Братства;
 • на організаційному та кадровому укріпленні  організації;
 • на  активній участі  у супроводженні процесу впровадження капеланства у збройних формуваннях  України, аналітичній та пропагандистський роботі щодо поліцейського та госпітального капеланства;
 • на підтримуванні міжнародних  контактів та співробітництва з іноземними  військово-християнськими організаціями;
 • на розширенні  арсеналу форм та методів роботи з сім’ями військовослужбовців;
 • на активному залучені молоді до роботи в структурних підрозділах Братства,  змоложені  свого складу;
 • на активній роботі з ветеранами,  організації соціальної підтримки та допомоги.

Президія Братства вітає усіх своїх членів з 20-річчям від Дня утворення Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового братства.

Ми висловлюємо щирі слова подяки за Вашу благородну працю в ім’я розбудови нашої рідної України, її військових та правоохоронних структур, відродження духовних та культурних традицій нашого народу, надання посильної допомоги та духовно-моральної підтримки тим, хто її потребує.

Ми висловлюємо щирі слова подяки усім нашим вітчізняним та іноземним партнерам, представникам державних органів влади, українських Церков, громадських і ветеранських організацій, військових і правоохоронних структур, навчальних закладів, усім хто протягом 20 років підставляв нам своє плече допомоги, сприяв спільній роботі, підтримував нас у різні періоди нашої діяльності.

Бажаємо усім Вам здоровя та благополуччя, миру та злагоди в Україні, Божої благодаті в усіх Ваших благих справах в імя вільної незалежної України.

Хай Матір Божа захищає Вас від усіх труднощів та негараздів!

Слава Україні!

_SHV1038-1